Algues

Algues a Sant Martí? No són marines? Doncs no totes… Hi ha alguns grups d’algues que viuen en l’aigua dolça, i fins i tot algunes d’elles són terrestres.

 

ALGUES D’AIGÜES CONTINENTALS

Vaucheria sp. (Chrysophyta) i Chara sp. (Charophyta) a la Gavarresa
Vaucheria sp. (Chrysophyta) i Chara sp. (Charophyta) a la Gavarresa
Alga (Chlorophyceae) a la Gavarresa
Alga (Chlorophyceae) a la Gavarresa

ALGUES TERRESTRES

Pleurococcus vulgaris (família Chaetophoraceae)
Pleurococcus vulgaris (família Chaetophoraceae)
Trentepohlia aurea (família Trentepohliaceae)
Trentepohlia aurea (família Trentepohliaceae)
Trentepohlia cf. umbrina (família Trentepohliaceae)
Trentepohlia cf. umbrina (família Trentepohliaceae)