Amfibis

A Sant Martí d’Albars hi hem observat fins ara 7 espècies diferents d’amfibis, principalment granotes i gripaus.

Bufo bufo NFA Blava 060815b (25)
Gripau comú (Bufo bufo)
Salamandra salamandra NFA Blava 10 i 11 11 0710487
Salamandra (Salamandra salamandra)
Salamandra salamandra NFA Blava 10 i 11 11 0710484
Salamandra (Salamandra salamandra)

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Gripau corredor (Bufo calamita)
Alytes obstetricans NFA Blava 150814 (162) ret
Tòtil (Alytes obstetricans)
Hyla meridionalis NFA Blava 020515a (38) ret
Reineta (Hyla meridionalis)
Hyla meridionalis NFA Blava 140914 (88) [800x600]
Reineta (Hyla meridionalis)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Granoteta de punts (Pelodytes punctatus)
Pelophylax perezi NFA Img2139 ds Blava
Granota verda (Pelophylax perezi)

Al Lluçanès també hi han estat observades alguna espècie d’amfibi més, com el gripau d’esperons (Pelobates cultripes).

Anuncis