Arbres de Sant Martí

Els boscos propis de Sant Martí d’Albars són, pròpiament, rouredes, amb algunes clapes d’alzinar. A més, en les rieres hi ha alguns boscos de ribera amb diverses espècies presents, i els pins han ocupat moltes zones, sobretot en antics cultius ja abandonats. Actualment, la plaga de la processionària està afectant de forma molt important les pinedes, de manera que pot passar que moltes zones que actualment tenen pins deixaran pas a l’extensió dels roures, els arbres genuïns del territori.

LES PINEDES

Dues són les espècies de pi àmpliament representades al municipi: la pinassa (Pinus nigra salzmannii) i el pi roig (Pinus sylvestris).

Els veiem a continuació, comparats:

L’ARBRE:

LES FULLES:

LES PINYES:

També podem trobar, en algunes zones, el pinastre (Pinus pinaster) i el pi blanc (Pinus halepensis).

LES ROUREDES I ALZINARS

El gènere Quercus té diversos representants als boscos de Sant Martí, entre ells el garric (Quercus coccifera), l’alzina (Quercus ilex), el roure de fulla petita (Quercus faginea) i el roure pubescent (Quercus pubescens).

ELS BOSCOS DE RIBERA

Les rieres Gavarresa i del Lluçanès permeten l’existència de boscos caducifolis de ribera a banda i banda dels cursos fluvials. Hi trobem àlbers (Populus alba), freixes (Fraxinus sp.), pollancres (Populus nigra), trèmols (Populus tremula), oms (Ulmus minor), gatells (Salix atrocinerea), avellaners (Corylus avellana), …

 

ALTRES ARBRES

A banda dels arbres esmentats, als boscos de Sant Martí hi trobem el corner (Amelanchier ovalis), l’auró blanc (Acer campestre), el plàtan fals (Acer pseudoplatanus) o la blada (Acer opalus).

A més, trobem diverses espècies més que considerem arbustives, però que de vegades es presenten en forma arbòria, com l’aranyoner, el ginebre, el càdec, el boix grèvol, el boix, l’arç blanc, la moixera vera, la servera, la fràngula, el sanguinyol, …

També trobem en alguns llocs arbres que possiblement van ser plantats originalment, i que ara es troben de forma subespontània dispersos pel municipi, com la figuera, la noguera, el lledoner, …