Actualització: 39 noves espècies a l’OCB!!

Després d’una tardor convulsa, una actualització de les dades de l’Observatori Ciutadà de Sant Martí d’Albars i el Lluçanès incrementa la xifra d’espècies catalogades amb 39 novetats ben variades que s’exposen a continuació.

L’OCB assoleix, per tant, les 2468 espècies d’éssers vius!

6 Nous Hemípters:

Entre ells, la fil·loxera, tot i que no es tracta de la plaga de la vinya sinó d’una afectació dels roures, probablement Phylloxera quercus. També s’ha detectat la psil·la del boix (Psylla buxi), de nou una plaga d’aquest arbust. Una altra espècie nova és el còccid Parthenolecanium rufulum, que afecta els roures, però també els oms, avellaners i altres arbres. També s’han identificat el còccid Eriopeltis festucae, que s’alimenta de gramínies, i Orthezia urticae, en aquest cas sobre romaní. Finalment, un nou pugó s’afegeix al catàleg de l’OCB: es tracta de Chaitophorus leucomelas, que es troba sota les fulles dels pollancres.

Phylloxera sp.
Psylla buxi
Parthenolecanium rufulum
Eriopeltis festucae
Orthezia urticae
Chaitophorus leucomelas

Fàsmid: Pijnackeria cf. masetti:

Una nova espècie d’insecte bastó observat a Sant Martí d’Albars.

Pijnackeria cf. masetti

5 nous fongs:

Es tracta de: Russula cf. cessans, Xerocomellus chrysenteron, Hygrophorus leucophaeo-ilicis, Mycena meliigena i Cuphophyllus lacmus. Les fotos d’aquesta darrera espècie són les primeres per a Biodiversidad Virtual.

Russula cf. cessans
Xerocomellus chrysenteron
Hygrophorus leucophaeo-ilicis
Mycena meliigena
Cuphophyllus lacmus

4 nous dípters:

El primer d’ells, ben curiós, és una gala (o cecidi) que forma un engruiximent en el panical o card girgoler (Eryngium campestre). La mosca Terellia serratulae s’alimenta de cards del gènere Cirsium. Les altres dues espècies són Chrysopilus cristatus i Limnophora tigrina.

Lasioptera eryngii
Terellia serratulae
Chrysopilus cristatus
Limnophora tigrina

Opilions: Mitopus morio:

Aquest curiós opilió, que com tots té 8 potes, utilitza normalment per caminar els parells primer, tercer i quart, deixant el segon parell de potes, més llargues, projectades endavant per reconèixer l’entorn.

Mitopus morio

Dermàpters: Nala lividipes:

Una nova espècie de talladits s’afegeix al llistat de l’OCB: Nala lividipes.

Nala lividipes

Himenòpters: Phanacis hypochoeridis:

Es tracta d’una petita vespa que forma gales en les tiges de la planta Hypochaeris radicata, en forma d’engruiximent.

Phanacis hypochoeridis

2 nous coleòpters:

Afegim dues noves espècies al catàleg: Pleurodirus carinula i Licinus punctatulus.

Pleurodirus carinula
Licinus punctatulus

4 noves plantes:

Cada cop costa més trobar noves plantes, tot i que ben segur que encara ens en falten, com ho demostra la incorporació d’aquestes noves quatre: la carlina (Carlina acanthifolia), el borrissol (Veronica persica), el lli groc (Linum strictum) i la rosella híbrida (Papaver hybridum).

Carlina acanthifolia
Veronica persica
Linum strictum
Papaver hybridum

… i 14 noves papallones nocturnes!!

Que tractarem en la següent entrada d’aquest blog.

 

Anuncis

Una aranya ben curiosa: Cyrtarachne ixoides

Aquesta aranya va ser fotografiada l’agost del 2016, i té una forma ben curiosa: d’entrada no sembla pas que sigui una aranya!

Cyrtarachne ixoides

Els mascles són molt petits, al voltant dels 2 mm, i les femelles (com la de la imatge) poden assolir els 8 mm.

Cyrtarachne ixoides

Nova aranya a Sant Martí d’Albars: Episinus sp.

Episinus sp.

L’Alberto Narro ha identificat aquesta imatge de primers de juliol d’una Episinus sp., que és l’aranya nº 92 identificada a l’OCB. Pertany a la família dels terídids (Theridiidae), que fan teranyines tridimensionals i complexes. És la mateixa família a la que pertany la verinosa viuda negra.

Una nova paparra per a l’OCB

Rhipicephalus sanguineus ha estat recentment identificada gràcies a una foto feta aquest passat desembre a Alpens. S’afegeix, doncs, a les altres dues espècies de paparres que ja havíem detectat prèviament, del gènere Dermacentor. Les il·lustrem totes tres a sota.

Rhipicephalus sanguineus
Dermacentor reticulatus, paparra de la família Ixodidae
Dermacentor marginatus, paparra de la família Ixodidae, esperant algun hoste

Tres nous àcars

Tres noves espècies d’àcars, han estat identificats gràcies a les gales que produeixen sobre les fulles de diversos arbres a Sant Martí d’Albars: es tracta de les espècies Aculus tetanothrix (sobre Salix sp.), Aceria cephalonea (sobre Acer sp.) i Aceria quercina (sobre garric, Quercus coccifera).

Aculus tetanothrix
Aculus tetanothrix
Aceria quercina
Aceria quercina
Aceria cephalonea
Aceria cephalonea

Nous invertebrats a l’OCB

Quatre noves espècies d’invertebrats han estat determinades pels especialistes recentment. Es tracta d’un himenòpter (Sceliphron curvatum), un opilió (Nelima silvatica), i dues papallones (Eublemma polygramma i Phyometra sanctiflorentis).

Sceliphron curvatum
Sceliphron curvatum
Nelima silvatica
Nelima silvatica
Eublemma polygramma
Eublemma polygramma
Phytometra sanctiflorentis
Phytometra sanctiflorentis