Una aranya ben curiosa: Cyrtarachne ixoides

Aquesta aranya va ser fotografiada l’agost del 2016, i té una forma ben curiosa: d’entrada no sembla pas que sigui una aranya!

Cyrtarachne ixoides

Els mascles són molt petits, al voltant dels 2 mm, i les femelles (com la de la imatge) poden assolir els 8 mm.

Cyrtarachne ixoides
Anuncis

Nova aranya a Sant Martí d’Albars: Episinus sp.

Episinus sp.

L’Alberto Narro ha identificat aquesta imatge de primers de juliol d’una Episinus sp., que és l’aranya nº 92 identificada a l’OCB. Pertany a la família dels terídids (Theridiidae), que fan teranyines tridimensionals i complexes. És la mateixa família a la que pertany la verinosa viuda negra.

Una nova paparra per a l’OCB

Rhipicephalus sanguineus ha estat recentment identificada gràcies a una foto feta aquest passat desembre a Alpens. S’afegeix, doncs, a les altres dues espècies de paparres que ja havíem detectat prèviament, del gènere Dermacentor. Les il·lustrem totes tres a sota.

Rhipicephalus sanguineus
Dermacentor reticulatus, paparra de la família Ixodidae
Dermacentor marginatus, paparra de la família Ixodidae, esperant algun hoste

Tres nous àcars

Tres noves espècies d’àcars, han estat identificats gràcies a les gales que produeixen sobre les fulles de diversos arbres a Sant Martí d’Albars: es tracta de les espècies Aculus tetanothrix (sobre Salix sp.), Aceria cephalonea (sobre Acer sp.) i Aceria quercina (sobre l’alzina, Quercus ilex).

Aculus tetanothrix
Aculus tetanothrix
Aceria quercina
Aceria quercina
Aceria cephalonea
Aceria cephalonea

Nous invertebrats a l’OCB

Quatre noves espècies d’invertebrats han estat determinades pels especialistes recentment. Es tracta d’un himenòpter (Sceliphron curvatum), un opilió (Nelima silvatica), i dues papallones (Eublemma polygramma i Phyometra sanctiflorentis).

Sceliphron curvatum
Sceliphron curvatum
Nelima silvatica
Nelima silvatica
Eublemma polygramma
Eublemma polygramma
Phytometra sanctiflorentis
Phytometra sanctiflorentis