Centpeus i escolopendres

Els centpeus i les escolopendres pertanyen a la classe Quilòpodes. Són allargats, amb moltes potes, i alguns d’ells verinosos. El seu cos és format per segments, i a cadascun d’ells hi tenen un parell de potes: això els diferencia dels milpeus (Diplòpodes), que en tenen dos parells per segment. El nombre de segments dels quilòpodes varia entre 15 i prop de 200. El seu verí és a les forcípules, que són el primer parell de potes, modificades. Són depredadors, i immobilitzen les seves preses (aranyes, insectes, cucs…) injectant-los verí. A Sant Martí només hi ha una espècie de picada dolorosa, que és l’escolopendra (Scolopendra cingulata), tot i que no és perillosa.