Col·lèmbols

Són un grup d’artròpodes, de vegades inclosos dins els insectes, i que es creu que són el grup d’animals més nombrós de tot el planeta. Són de mida molt petita (entre 1 i 5 mm) i d’hàbits molt discrets, per la qual cosa passen molt desapercebuts. Tenen un apèndix retràctil que els permet fer salts molt llargs en proporció a la seva mida. Els podem trobar sota pedres, en l’humus i les fulles en descomposició, per exemple.