Crespinells

Els crespinells (Sedum sp.) són plantes crasses (família Crassulàcies), que acumulen aigua en les fulles.