Crustacis

Els crustacis són un grup ben divers, que inclouen moltes espècies marines, però també algunes d’aigua dolça i terrestres.

És molt probable que en trams de la riera Gavarresa i la del Lluçanès hi quedin exemplars del cranc de riu autòcton, tot i que no en tenim constància de la seva observació recent.

A continuació es mostren algunes imatges de crustacis terrestres i, més avall, algun d’aigua dolça.

CRUSTACIS TERRESTRES

CRUSTACIS D’AIGUA DOLÇA