Efímeres

Sovint hi ha gent que es pregunta quant temps viu un insecte. Uns dels que menys temps sobreviuen en estat adult són, com el nom bé ens indica, les efímeres (ordre Ephemeroptera). Moltes de les seves espècies, després de viure un cert temps com a larves aquàtiques, emergeixen al matí amb la missió d’aparellar-se i pondre els ous, i moren ja al capvespre. Algunes espècies poden viure fins a una setmana.

Els adults, tenen ales membranoses, transparents i delicades, i presenten dues o tres cues (cercs). No s’alimenten, i s’aparellen en vol. Poden allunyar-se una mica de les zones on han emergit, i de vegades s’apropen als reclams de llum.

Les nimfes són completament aquàtiques, i les trobem fàcilment a les rieres del municipi; respiren per brànquies traqueals. Són herbívores, i poden viure al voltant d’un any. Són un dels aliments dels peixos de les rieres. De vegades l’emergència dels adults té lloc en gran nombre de forma simultània, formant eixams.