Llores

Les llores o cualbres són bolets del gènere Russula, que junt amb els Lactarius pertanyen a la família Russulaceae. N’hi ha algunes espècies comestibles, però d’altres són tòxiques.