Marietes (coccinèl·lids)

Les marietes (família Coccinellidae) són una família d’escarabats de colors vistosos i mida més aviat petita. Són beneficioses perquè s’alimenten de pugons i altres insectes perjudicials per a les plantes.