Mosques escorpí

No són pas realment mosques, ni tampoc és que s’hi assemblin massa… Pertanyen a l’ordre dels Mecòpters, i el seu nom ‘escorpí’ fa referència als òrgans reproductors dels mascles, que semblen realment el fibló d’un escorpí. A Sant Martí només se n’ha detectat fins ara l’espècie Panorpa meridionalis.

Femella
Femella
mascle
mascle