Opilions de Sant Martí

Malgrat la seva semblança amb algunes aranyes, els opilions se’n diferencien perquè el seu cos no està dividit en dues parts. La majoria tenen les potes primes i llargues.