Peixos

A la Gavarresa, al seu pas pel municipi de Sant Martí d’Albars, no és rar veure-hi de tant en tant grups de peixos, generalment de mida petita. La riera té alguns gorgs que mantenen l’aigua durant tot l’any, tot i que en alguns estius l’aigua no corre.

Fins ara hi hem documentat només dues espècies, el barb cua-roig i la truita arc de Sant Martí:

Barb cua-roig (Barbus haasi)

Barbus haasi
Barbus haasi

El barb cua-roig (Barbus haasi) és un dels nostres peixos autòctons, i es pot trobar als cursos mitjans tant a la riera Gavarresa com a la de Merlès. Requereix aigües netes, ja que és molt sensible a la contaminació de les aigües, ja sigui orgànica o industrial. La mida dels exemplars acostuma a ser petita, tal com hem pogut constatar, i en molts casos són l’única espècie capaç de sobreviure-hi per les temperatures relativament elevades de l’aigua i la baixa concentració d’oxigen.

 

Truita arc de Sant Martí (Oncorhynchus mykiss)

Oncorhynchus mykiss
Oncorhynchus mykiss

La truita arc de Sant Martí (Oncorhynchus mykiss) és una espècie introduïda d’origen nord-americà. Viu en cursos d’aigua amb temperatures més aviat altes i poc contingut d’oxigen, unes condicions semblants al barb cua-roig, amb el qual pot conviure.

 

A més, al pantà de Reixach (Olost) hi hem pogut fotografiar el carpí daurat (Carassius auratus), una altra espècie introduïda.

Carassius auratus
Carassius auratus

Al Lluçanès, a més, hi han estat citades algunes altres espècies de peixos, com per exemple el gobi (Gobius gobius), el barb roig (Phoxinus phoxinus), la tenca (Tinca tinca), el luci (Esox lucius), o la perca americana (Micropterus salmoides) (Baucells, J. et al. (1998). La fauna vertebrada d’Osona, Lynx Edicions).

Anuncis