Peixos

A la Gavarresa, al seu pas pel municipi de Sant Martí d’Albars, no és rar veure-hi de tant en tant grups de peixos, generalment de mida petita. La riera té alguns gorgs que mantenen l’aigua durant tot l’any, tot i que en alguns estius l’aigua no corre.

Barb cua-roig (Barbus haasi)

Barbus haasi
Barbus haasi

El barb cua-roig (Barbus haasi) és un dels nostres peixos autòctons, i es pot trobar als cursos mitjans tant a la riera Gavarresa com a la de Merlès. Requereix aigües netes, ja que és molt sensible a la contaminació de les aigües, ja sigui orgànica o industrial. La mida dels exemplars acostuma a ser petita, tal com hem pogut constatar, i en molts casos són l’única espècie capaç de sobreviure-hi per les temperatures relativament elevades de l’aigua i la baixa concentració d’oxigen.

 

Truita arc de Sant Martí (Oncorhynchus mykiss)

Oncorhynchus mykiss
Oncorhynchus mykiss

La truita arc de Sant Martí (Oncorhynchus mykiss) és una espècie introduïda d’origen nord-americà. Viu en cursos d’aigua amb temperatures més aviat altes i poc contingut d’oxigen, unes condicions semblants al barb cua-roig, amb el qual pot conviure.

 

A més, al pantà de Reixach (Olost) hi hem pogut fotografiar el carpí daurat (Carassius auratus), una altra espècie introduïda.

Carassius auratus
Carassius auratus

Al Lluçanès, a més, hi han estat citades algunes altres espècies de peixos, com per exemple el gobi (Gobius gobius), el barb roig (Phoxinus phoxinus), la tenca (Tinca tinca), el lluç de riu (Esox lucius), o la perca americana (Micropterus salmoides) (Baucells, J. et al. (1998). La fauna vertebrada d’Osona, Lynx Edicions).

I també, segons diverses fonts, l’anguila (Anguilla anguilla, sense dades recents), el barb de muntanya (Barbus meridionalis), la carpa (Cyprinus carpio), el gobi occità (Gobius occitaniae), el peix gat negre (Ictalurus melas), el mirallet (Lepomis gibbosus), la truita (Salmo trutta), la bagra (Squalius cephalus) i la bagra catalana (Squalius laietanus).