Petjades de mamífers

Passejant pels camins de Sant Martí podem trobar força petjades d’animals, principalment de mamífers, sobretot als llocs argilosos. Algunes d’elles es poden identificar. N’hi ha d’animals domèstics i de silvestres. És convenient fotografiar-les amb un objecte al costat (per exemple una moneda) per comparar-ne la mida.