Serps

 

Al Lluçanès hi han estat citades algunes altres serps: la serp blanca (Elaphe scalaris), la serp llisa meridional (Coronella girondica), i l’escurçó pirinenc (Vipera aspis).