Si m’ho haguessin preguntat…

#3. SI M’HO HAGUESSIN PREGUNTAT…

Si m’ho haguessin preguntat, jo hauria recomanat límits a les tales d’arbres, principalment pins  rojos i roures, que s’han fet la tardor de 2019 a Sant Martí d’Albars, entre la Palomera i el Molinot. Aquestes tales em semblen excessives, i tot i que dono per suposat que tenien els permisos corresponents, em sembla que no han estat ben pensades. S’han fet molt de cop, no han tingut en compte la presència d’algunes espècies protegides, han reduït molt la densitat d’arbres, han fet malbé molt sotabosc, deixen algunes zones amb pendent molt exposades a l’erosió, no han tingut en compte la plaga de la papallona del boix, i han deixat tones de material combustible al mig dels boscos. S’han eixamplat o modificat camins, i ha canviat sensiblement el paisatge en aquesta zona. A hores d’ara ignoro si tot això forma part d’un pla, si està previst fer alguna mesura correctora, si es retirarà el combustible i s’arreglaran els camins malmesos…
Roureda amb camins modificats, tala possiblement excessiva i material combustible acumulat
Acumulació de troncs de pi roig i de roure, per a aprofitament forestal
Camins modificats

#2. SI M’HO HAGUESSIN PREGUNTAT…

Si m’ho haguessin preguntat, la neteja dels voltants del Molinot (juny 2019) i les rompudes anteriors més amunt de la Gavarresa haurien pogut respectar algunes plantes i arbres concrets. Allà hi ha diverses espècies interessants i algunes protegides, com l’escarabat blau, i altres que mostro a sota.

Gavarresa

#1. SI M’HO HAGUESSIN PREGUNTAT…

Si m’ho haguessin preguntat, les rompudes que s’han fet l’hivern 2018/19 s’haurien fet d’una altra manera, i jo hauria procurat evitar que quedessin afectades algunes zones. En particular, s’han fet malbé dos enclavaments molt importants per les orquídies silvestres, que amb una lleugera modificació podrien haver evitat una afectació molt gran. A sota mostro algunes de les espècies de les que han desaparescut centenars (en algun cas milers) de plantes, i algunes papallones que vivien a la zona.