Talladits

Els talladits (dermàpters) són un grup d’insectes amb el cos allargat i aplanat que tenen uns apèndixs en forma de pinces. Reben molts noms populars diferents, com tisoretes, sastre, tallamans, etc.