Tefrítids: mosques de les fruites

Hi ha dues famílies de mosques que reben el nom de “mosques de les fruites: els tefrítids i els drosofílids.

Els tefrítids tenen gran importància en l’agricultura perquè causen danys en diversos cultius, tot i que això només passa en unes poques espècies. Algunes espècies fan agalles en plantes.