Tortrícids de Sant Martí

Els tortrícids són petites papallones nocturnes, algunes de les quals són plagues agrícoles, i que tenen una forma més o menys característica. Al món n’hi viuen més de 6000 espècies. A Sant Martí n’hem trobat unes quantes, entre elles l’arna de la poma (Cydia pomonella).