Vespes i afins

La família dels vèspids inclou algunes espècies socials, que construeixen nius comunals, i d’altres de vida solitària.