Vida microscòpica

Les rieres del Lluçanès, malgrat la contaminació per purins, allotgen encara molta vida i una biodiversitat per descobrir…

Un parell de mostres d’aigua, collides a la riera Gavarresa i a la del Lluçanès, han donat els primers resultats. Malgrat la baixa qualitat de les fotos (fetes amb el mòbil, aguantat a pols sobre l’ocular), ja es veu que això té futur, i caldrà pensar en un mètode millor que permeti obtenir fotos amb més detall i més nítides…

ALGUES MICROSCÒPIQUES

Algunes noves espècies d’algues han estat confirmades, totes a la Gavarresa, tot i que segurament són presents en totes les rieres de la zona. Es tracta dels gèneres Closterium, Mougeotia, Spirogyra, Cosmarium, Fragilaria, Rhopalodia i Zygnema.

ANÈL·LIDS

El primer representant dels poliquets identificat, a la Gavarresa, correspon a un Aeolosoma sp., un “cuc” aquàtic de mida considerable…

ROTÍFERS

Un rotífer és un animal aquàtic molt petit, que fa entre una i cinc dècimes de milímetre de llargada. La seva boca sembla una serra dentada circular. Quan l’aigua on viuen s’asseca, poden sobreviure deshidratats en espera de les properes pluges.

CRUSTACIS

Entre els crustacis, que encara haurem d’investigar molt més, hem pogut identificar una espècie de puça d’aigua, Pleuroxus uncinatus.

Pleuroxus uncinatus
Pleuroxus uncinatus
Copepoda
Copepoda

GASTROTRICS

Chaetonotus sp.
Chaetonotus sp.

RIZÒPODES

Vampyrella sp.
Vampyrella sp.

CILIATS